Edukacija

INFORMATION  – English

INFORMATION – Turkish

…..

Raspored modula dole niže na stranici

Dates for all modules below

…..

OSNOVE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Edukacijsko iskustveni razvojni program

 Ovaj program će vam omogućiti:

  •  da budete djelotvorniji kao terapeut, zdrastveni ili obrazovni radnik, menadžer, djelatnik u zajednici
  • bolje razumijevanje ljudskih odnosa u svim vrstama sistema: od onih najintimnijih do obitelji, poslovne organizacije i društvene zajednice

  • najnovija teoretska saznanja (kao i doživljaj) onih nevidljivih sila koje su zaslužne za sreću, ljubav, zdravlje, uspjeh (ili njihov nedostatak) u svim sistemima čiji smo dio

  • intenzivan osobni razvoj

PRIKLADNO ZA psihoterapeute, psihologe, zdravstvene i socijalne radnike, nastavnike i poslovne konzultante, kao i za sve koji rade sa ljudskim sustavima i žele produbiti svoje znanje o dinamici ljudskih odnosa.

NAČIN EDUKACIJE     Praktično učenje kroz praksu i vježbe. Učenje je uglavnom iskustveno, što znači da polaznici uče kroz rad na svom osobnom razvoju, kao i prezentaciji slučajeva iz prakse. Od polaznika se također očekuje čitanje edukacijskih materijala iz priručnika kao i obavezne literature.

PROGRAM     Edukacijski program “Osnove sistemskih konstelacija” sastoji se od dva stupnja. Svaki stupanj se može završiti u okviru godine dana. Stupanj 1 , kao i stupanj 2 sastoje se od po šest vikend modula tako da je cjelokupni program “Osnove sistemskih konstelacija” moguće završiti u tijeku dvije godine.

Module je moguće pohađati pojedinačno. Certifikat sa popisom obrađenih tema dobija se za svaki modul pojedinačno. Na kraju prvog stupnja dobija se Cerifikat za završeni prvi stupanj, a na kraju završenog drugog stupnja dobija se Diploma programa “Osnove sistemskih konstelacija”. Certifikat ne znači kvalifikaciju za vođenje konstelacija, već samo potvrdu pohađanja edukacija. Odgovornost je svakog polaznika da primjenu konstelacijske metode ograniči na one ljude i situacije za koju posjeduje odgovarajuće znanje, iskustvo i kvalifikacije.

Moduli se održavaju svaki drugi mjesec, subotom i nedjeljom. Priključiti se možete na bilo kojem modulu uz prethodni dogovor sa voditeljima. Moduli će slijediti određeni program sa predviđenim temama (vidi Edukacijski program) međutim, program će se prilagođavati u odnosu na osobne teme, kao i iskustvo i potrebe polaznika. Nekada se nećemo moći držati predviđenog redoslijeda, ali ćemo u tijeku cjelokupnog programa obraditi sve predviđene teme. Program će biti ponuđen u cjelinama od 6 modula koji se mogu apsolvirati u razdoblju od godine dana. Ovom programu možete pristupiti tako da pohađate svaki modul, 6 + 6 modula, godinu za godinu ili možete raditi pauze i pohađati zasebne module kada vam to odgovara. Svaki pohađani modul računa se za konačnu diplomu.

Za diplomu potrebno je pohađati 12 modula, pročitati obaveznu literaturu, postavljati svoje osobne radove, kao i učestvovati u vježbama vođenja pod supervizijom. Uvjet je, također, da su voditelji uvjereni da je polaznik savladao osnovne principe sistemskih konstelacija. Ovo se utvrđuje procjenom voditelja na temelju općeg utiska, kao i na temelju završnog pismenog rada na odabranu sistemsko-konstelacijsku temu ili opisom osobnog procesa u kojem se mora demonstrirati poznavanje sistemsko-konstelacijskih principa. Svaki polaznik također je dužan pohađati i bar jedan individualni sastanak sa jednim od voditelja prije završetka ciklusa.

Moduli se održavaju vikendom, subotom i nedjeljom od 10.00 do 18.30 sati. Dio modula biti će otvoren i za druge polaznike. Edukanti koji su završili cjelokupni program mogu se također pridružiti pojedinačnim modulima ako žele osvježiti svoj kontakt sa konstelacijama ili imaju osobno ili supervizijsko pitanje.

Ovakav program daje maksimalnu fleksibilnost koja omogućava vrlo individualni pristup učenju konstelacija. Svaki polaznik može kreirati ritam svog učenja zavisno od potreba i trenutne životne, odnosno profesionalne situacije. Moduli se mogu pohađati jedan za drugim ili se može napraviti pauza zbog vremena potrebnog za integraciju ili iz drugih razloga. Polaznici imaju slobodu (kao i odgovornost!) kreirati svoj program doživljaja i učenja sistemskih konstelacija koji je u skladu sa njihovim potrebama i osobnim ritmom.  U konstelacijskom pristupu poštujemo pažljivo osluškivanje vlastitih potreba i mogućnost da donesemo odluku koja je dobra za nas u skladu sa time, u svakom trenutku nanovo. Također znamo da puno planiranja ometa spontanost ovog procesa. Zato konstelacijama, kao i učenju konstelacija, pristupamo fenomenološki.

Sukladno ovome, polaznici se potiču da preuzmu odgovornost za sudjelovanje i kreiranje svog programa učenja. Također za svoj osobni proces, obim usvojenog, kao i primjenu naučenog.

 VODITELJI 

Edukaciju vode Alemka i Max Dauskardt, iskusni voditelji sa više od 20 godina iskustva iz sistemskih konstelacija, školovani u Australiji i Njemačkoj kod Berta Hellingera i drugih vodećih svjetskih stručnjaka za konstelacijski rad, članovi Internacionalnog udruženja za sistemske konstelacije sa objavljenim člancima u internacionalnom magazinu za sistemske konstelacije “The Knowing Field”. Više o voditeljima možete pročitati na stranici Voditelji.

MEĐUNARODNI VODITELJI

Predviđeno je da svake godine organiziramo seminar sa nekim od međunarodno priznatih voditelja sistemskih konstelacija. Pohađanje ovih seminara se preporučuje svima koji su u edukativnom programu. Ovi međunarodni seminari računaju se kao jedan modul prema završnoj diplomi edukacijskog programa.  Više informacija ovdje.

EDUKACIJSKI MATERIJALI

Priručnici sa relevantnim člancima iz teorije sistemskih konstelacija.

Mogućnost posudbe tiskanih sistemsko-konstelacijskih i drugih relevantih materijala iz kolekcije Udruge.

Elektronski materijali.

Obavezna i preporučena literatura (spisak na stranici Edukacijski program).

CERTIFIKATI I DIPLOMA   

Certifikat se dobija nakon svakog završenog modula, po završetku prvog stupnja, kao i po završetku kompletnog programa (diploma). Certifikat ne znači kvalifikaciju za vođenje konstelacija, već samo potvrdu pohađanja edukacija. Odgovornost je svakog polaznika da primjenu konstelacijske metode ograniči na one ljude i situacije za koju posjeduje odgovarajuće znanje, iskustvo i kvalifikacije.

Dodatne napomene:

Edukacija iz konstelacija obično se nadograđuje na znanja i edukaciju koja imamo iz određenih profesija, kao npr. psihologije, psihoterapije, obrazovanja, medicine, socijalnog rada, poslovnog konzaltinga i slično. Ona je više kao specijalizacija, a poželjno je da se nadovezuje na edukaciju i iskustvo iz neke oblasti rada sa ljudima i ljudskim odnosima. Sama za sebe ova edukacija neće vas kvalificirati za terapeuta, konzultanta i sl. već vam može dati dodatne korisne metode i postupke u radu u vašoj oblasti.

Za primjenu ove metode i za vođenje konstelacija ne postoji niti kod nas niti u svijetu formalno propisana potrebna edukacija, registracija ili akreditacija (mada se na tome radi!). Ovo područje nije još do sada formalno regulirano. To znači da bilo tko može koristiti ovu metodu, čak i oni sa vrlo malo obuke (što se ponekad nažalost i dešava). Čitav proces učenja i bavljenja konstelacijama je vrlo individualan i oslanja se na osobnu etičnost odgovorne primjene ove metode.

U tom smislu diploma ovog programa ne može vam garantirati naslov “voditelja konstelacija”, niti je dozvola za vođenje ili garancija vaših sposobnosti vođenja.

Također, ono što mi želimo naglasiti kroz naš pristup je da ne postoji određeno gradivo iz konstelacija koje se pređe kroz određeni broj modula, pa ste onda “konstelator”. Učenje konstelacija je vrlo osoban put koji se oslanja na osobni i duhovni razvoj i usko je sa njima povezan.  Učenje konstelacija je težak i izazovan put. Sami ćete morati procijeniti da li, kada i kako primjeniti ovaj pristup i sami ćete morati preuzeti odgovornost za profesionalne, osobne i etičke dileme koje neminovno proizlaze iz bavljenja konstelacijama. Naš program dati će vam smjernice, iskustvo i preporuku kako se nositi sa ovim izazovima.

Također, ovaj program od 12 modula nazivamo “OSNOVE sistemskih konstelacija” nakon kojeg je dalje učenje, naravno, doživotno. Jer sama materija je neograničena. Kao što su i resursi i prilike za dalje učenje i mogućnosti primjene.

Ovo također nije samo edukacija za vođenje konstelacija. Ovo je edukacija o tome kako funkcioniraju naši odnosi i koje zakonitosti u njima vladaju i kako funkcioniramo, svojevrsna škola o životu mogli bi reći, nova znanost ljudskog odnošenja. Dodatno, ovo je duboko osobni, iskustveno-razvojni proces čiji ishod ostaje u domeni osobne odgovornosti i mogućnosti svakog pojedinog polaznika.

BROJ POLAZNIKA: Maximum 20. Naše grupe su manje, sa puno mogućnosti za osobna i profesionalna pitanja (praktična ili teorijska) svakog polaznika.

JEZIK: Program će biti uglavnom na hrvatskom ali sa nekim segmentima kao i  edukativnim materijalima na engleskom jeziku, tako da je poželjno određeno poznavanje engleskog za sudjelovanje.

SADRŽAJ SA GLAVNIM TEMAMA EDUKACIJE možete pogledati na podstranici Edukacijski program

UPITI & REGISTRACIJA preko KONTAKT stranice ili

via e-mail: konstelacija.kroacija@yahoo.com 

Za sve koji su na našoj e-mail listi, obavijesti o programima šaljemo mailom.

Obavijesti možete  također vidjeti na našoj FB stranici „Konstelacija Kroacija“ ukoliko pratite ovu stranicu:   https://www.facebook.com/Konstelacija

Oni koji su pohađali 18 modula našeg edukacijskog, kao i pridruženih programa koji se računaju, dobivaju CERTIFIKAT NAPREDNOG TEČAJA IZ SISTEMSKIH KONSTELACIJA.  a oni koji uspješno završe 24 vikend modula i zadovolje uvjete, dobivaju DIPLOMU VODITELJA SISTEMSKIH KONSTELACIJA.

RASPORED MODULA   2020

ZAGREB – BEOGRAD – ISTANBUL – IZMIR

….

ZAGREB

NOVI CIKLUS!!!! 2020.

MODUL                8.2. & 9.2.2020.

MODUL                28.3. & 29.3.2020.  OTKAZANO!!!

INTENZIV          3.5. – 9.5.2020.     Fruška gora   OTKAZANO!!!

MODUL             6.6. & 7.6.2020.    OTKAZANO!!!

MODUL             11.7.  & 12.7.2020.

MODUL             5.9. & 6.9.2020.

MODUL             7.11. &  8.11.2020.

MODUL            12.12. & 13.12.2020.

Informacije i registracija: konstelacija.kroacijaATyahoo.com


BEOGRAD

MODUL        23.11. & 24.11.2019.

MODUL       29.2.  & 1.3.2020.

INTENZIV       3.5. – 9.5.2020.     Fruška gora 

MODUL      29.8. & 30.8.2020.

MODUL      21.11.   & 22.11.2020. 

SVI UPITI I PRIJAVE ZA BEOGRAD: Milan Nikolić, email: sordjoATgmail.com


ISTANBUL

MODUL 6        17.1. – 19.1.2020.

MODUL 7         3.4. – 5.4.2020.  CANCELLED!

MODUL 8         3.7. – 5.7.2020.

info & registrations for Istanbul: Seda Rodop Soran, e-mail: sedaATradiagelisim.com

INFORMATION ABOUT TRAINING PROGRAM IN TURKEY (Turkish)


IZMIR

MODULE 3      4.10. – 6.10.2019.

MODULE 4     10.1. -12.1.2020.

For workshops and training in Izmir

contact the organizer: Didem Ayas ( diayasAThotmail.com)


SADRŽAJ SA GLAVNIM TEMAMA EDUKACIJE možete pogledati

ovdje

O učincima konstelacijskog rada i postignutom kroz proces sudjelovanja u edukacijsko-razvojnom programu možete pročitati OVDJE.

INFORMATION  – English

INFORMATION – Turkish

I have been a seeker1

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s