Edukacijski program

datume održavanja modula možete provjeriti ovdje

 …

INFORMATION  – English

INFORMATION – Turkish

SADRŽAJ PROGRAMA EDUKACIJSKO-RAZVOJNE GRUPE

“OSNOVE SISTEMSKIH KONSTELACIJA”

Cjelokupan program u 6 + 6 modula

  

Osnove sistemskih konstelacija – Prvi stupanj: 6 vikend modula

(predviđeno je da se ovih 6 modula održe u tijeku jedne godine – subota i nedjelja – svaki drugi mjesec)

MODUL I

UČENJE / PODUČAVANJE KONSTELACIJA
Motivacija
Potreban stav
Načini učenja

OSNOVNI PRINCIPI KONSTELACIJSKE METODE
Fenomenološki pristup; Prihvatiti ono što jest
Poštivanje granica: svatko ostaje samo u svojoj sferi
Orjentiranost na resurse i rezolucije
Korištenje informacija iz “Polja koje zna”
Misterija & Odsutnost namjere
Ultimativna suosjećajnost: ne pokušavamo pomoći

POČETNE FAZE KONSTELACIJE
Kontekst u kojem se odvija rad
Kreiranje sigurnog okvira
“Ugovor” sa osobom koja radi
Spremnost za rad
Rezonanca sa klijentom
Preliminarni intervju
Povijest obitelji
Konstrukcija obiteljskog stabla – genogram

MODUL II

TEORETSKE POSTAVKE OBITELJSKIH KONSTELACIJA
Zakonitosti koje vladaju u našim odnosima
Poredak ljubavi – Orders of Love: glavne sistemske zakonitosti obiteljskih polja

POČETNE FAZE KONSTELACIJE
Preliminarni intervju
Pitanja koja pitamo, a koja ne
Korisne i nekorisne informacije
Tko pripada obiteljskom sistemu
Kvaliteta odnosa voditelj – klijent potrebna za rad
Odluke: da li se postavlja, šta se postavlja, sa kojim sistemom počinjemo , što ili tko treba biti reprezentiran

PREDSTAVNICI
Upute
Klijent reprezentiran ili ne
Slobodne kretnje ili ne
Percepcija predstavnika
Zamjena predstavnika
Teške reprezentacije
Izlaženje iz uloge

ČITANJE ENERGIJE KONSTELACIJE
Početna slika konstelacije
Koje dinamike su odmah uočljive
Fenomenološka procedura
Informacije iz polja – “The Knowing Field”

MODUL III

ZAKONITOSTI LJUBAVI
Šta je potrebno za ljubav
Slijepa ljubav i ljubav koja vidi
Ravnoteža uzimanja i davanja
Čovjek i žena, roditelji i djeca
Spojene porodice, parovi bez djece, istospolni parovi

VRSTE OSJEĆAJA
Kako prepoznajemo različite vrste osjećaja
Sa kojim osjećajima radimo, a sa kojima ne

SREDIŠNJE FAZE KONSTELACIJE
U čemu je ovdje problem?
Čitanje energije konstelacije
Testiranje pretpostavki
Dozvola sistema za rad
Efekat tajni na energiju konstelacije
Prekidanje konstelacije
Neke od uobičajenih dinamika
Vođenje računa o predstavnicima, klijentu i grupi

MODUL IV

UOBIČAJENE DINAMIKE
Isključivanje, Parentifikacija, Identifikacija, Ljutnja na roditelje, Odbacivanje života, Skrivene lojalnosti, Dupli pomak, Tajne, Ispaštanje, Poriv ka smrti, “Ja ću te slijediti”, “Ja ću otići umjesto tebe”

KAKO USPOSTAVITI RAVNOTEŽU
Uključivanje, Osvjetljavanje skrivenih lojalnosti, Prihvaćanje onog što jest, Završavanje pokreta posezanja za majkom, Uspostavljanje reda u sistemu, Prostorne-fizičke promjene, Pojašnjavanje i imenovanje

REČENICE I RITUALI
Biranje riječi, Nalaženje prave rečenice, Rad sa klijentovim obrambenim mehanizmima, Pravi trenutak, Promatranje energije i ponašanja klijenta

MODUL V

VIŠE O ZAKONITOSTIMA LJUBAVI
Partnerski odnosi
Odnosi roditelja i djece
Složene porodice

SPECIFIČNE TEME
Prekidi trudnoće, smrt djeteta, preuranjene smrti, samoubistvo.
Depresija, rizična ponašanja, sklonost nesrećama. Incest.
Ovisnosti, poremećaji prehrane.
Posvajanje.

ZAVRŠNE FAZE KONSTELACIJE
Uspostavljanje ravnoteže, Uključivanje isključenih
Dovođenje sistema u red
Pronalaženje ljubavi, Pomirenje
Iscjeljujući rituali, Razrješujuće rečenice
Završavanje konstelacije
Energija “mirne duše”
Fizička-tjelesna manifestacija rezolucije
Efekti konstelacije, Post-konstelacijska njega

MODUL VI

ZAKONITOSTI POMAGANJA
Kako pomažemo u konstelacijama; Odnos voditelj – klijent
Skladno pomaganje (Helping in Harmony)
Uloga osobnosti voditelja
Kako se konstelacijski rad uklapa u naš život
Briga o sebi, svjesnost o sebi, ne-sebičnost

SPECIFIČNI FORMATI KONSTELACIJSKOG RADA
Radionice: rad sa grupama, grupni proces
Individualan konstelacijski rad
Strukturalne konstelacije, Rad sa abstraktnim elementima
Rad sa parovima
Rad u paru: muški i ženski aspekt u vođenju konstelacija
Konstelacije prirode
Klasične obiteljske konstelacije, Pokreti duše, Pokreti Duha

POSEBNE TEME
Profesionalna lojalnost: pripadanje različitim profesionalnim referentnim grupama
Promoviranje rada
Suočavanje sa kontroverzijom i osporavanjem
Polja primjene
Dalje učenje i edukacija: informacije i podrška

Osnove sistemskih konstelacija – Drugi stupanj: 6 vikend modula

(predviđeno je da se ovih 6 modula održe u tijeku jedne godine – subota i nedjelja – svaki drugi mjesec)

MODUL VII

SISTEMSKE ZAKONITOSTI
Obitelj (u svim njenim raznovrsnim oblicima)
Poslovna organizacija
Nacionalne, vjerske, etničke i rasne zajednice

VEZANOST I PRIPADNOST
Savjest i njeno djelovanje
Individualna, kolektivna i spiritualna savjest

SISTEMSKE POSLJEDICE RATOVA
Konflikti savjesti
Dinamika počinitelja i žrtve
Sistemski preduvjeti pomirenja

MODUL VIII

ZDRAVLJE I BOLEST
Rad sa simptomima
Bolest kao prijatelj
Prihvaćanje ograničenja intervencije

TRAUMA
Osobna i kolektivna trauma
Razumijevanje djelovanja, posljedica i znakova traume
Specifičnost konstelacijskog pristupa traumi

SPECIFIČNI ASPEKTI KONSTELACIJSKOG RADA
Rad sa precima – Intergeneracijski aspekt
Rad sa mrtvima
Rad sa smrću

MODUL IX

SPECIFIČNI FORMATI KONSTELACIJSKOG RADA
Radionice: rad sa grupama, grupni proces
Individualan konstelacijski rad
Strukturalne konstelacije, Rad sa abstraktnim elementima
Rad sa parovima
Rad u paru: muški i ženski aspekt u vođenju konstelacija
Konstelacije prirode
Klasične obiteljske konstelacije, Pokreti duše, Pokreti Duha

POSLOVNE KONSTELACIJE
Sličnosti i razlike s obiteljskim konstelacijama
Pitanja koja se mogu razrješavati poslovnim konstelacijama

ZAKONITOSTI USPJEHA
Profesionalni uspjeh
Novac i blagostanje

MODUL X

ZAKONITOSTI POMAGANJA
Harmonično pomaganje
Uloga osobnosti voditelja
Kako se konstelacijski rad uklapa u naš život
Briga o sebi, svjesnost o sebi, ne-sebičnost

SISTEMSKO-KONSTELACIJSKI RAD KAO DUHOVNA DISCIPLINA
Duhovnost izražena kroz čistu percepciju koja ne procjenjuje,
kroz potpunu usredotočenost i radikalnu uključivost

SPECIFIČNE TEME
Prekidi trudnoće, smrt djeteta, preuranjene smrti, samoubistvo.
Depresija, rizična ponašanja, sklonost nesrećama. Incest.
Ovisnosti, poremećaji prehrane. Posvajanje.

MODUL XI

POVIJEST I KONTINUIRANI RAZVOJ KONSTELACIJSKOG RADA
Počeci: uticaji različitih pravaca
Bert Hellinger
Najvažnije razvojne struje

PROFESIONALNO POLJE KONSTELACIJSKOG RADA
Psihoterapija: da ili ne
Spiritualne konstelacije

INTERNACIONALNA KONSTELACIJSKA ZAJEDNICA
Udruge i profesionalna društva
Internacionalne prilike za učenje
Konstelacijske publikacije: knjige i žurnali

MUKE PO KONSTELATORU
Kada sam spreman / spremna za vođenje?
Profesionalna lojalnost: pripadanje različitim profesionalnim referentnim grupama
Promoviranje rada
Suočavanje sa kontroverzijom i osporavanjem
Polja primjene
Dalje učenje i edukacija: informacije i podrška

MODUL XII

KONSTELIRANJE UZ SUPERVIZIJU
Dalje učenje i edukacija: informacije i podrška

SPECIFIČNI ASPEKTI KONSTELACIJSKOG RADA
Klasične obiteljske konstelacije
Spiritualne konstelacije
Individualne konstelacije

POSEBNE TEME OD INTERESA ZA SUDIONIKE

PONAVLJANJE ONOG ŠTO SMO PROPUSTILI

 

NAČINI UČENJA

Postavljanje vlastitih konstelacija – Osobni razvoj

Učenje kroz reprezentiranje u konstelaciji

Promatranje konstelacija drugih

Iskustvene vježbe

Predavanja

Čitanje literature

Konsteliranje pod supervizijom

NAPOMENA: Module je najbolje pohađati redom. Početnici naročito. Oni koji imaju već neko iskustvo ili su pohađali edukaciju sa drugim trenerima, mogu se priključiti u kasnijim modulima.
Moduli se održavaju subotom i nedjeljom. Subota može biti otvorena i za druge polaznike.

Supervizijski modul (polaznici konsteliraju uz superviziju) će biti ponuđen kao vikend i to više puta, tako da možete pohađati jedan (dovoljno za konačnu diplomu) ili nekoliko njih, odnosno onoliko koliko želite i u buduće jer ćemo ih opetovano nuditi.

 datume održavanja modula možete provjeriti ovdje

OBAVEZNA LITERATURA
 • Članci i materijali iz priručnika
 • Bert Hellinger: Priznati ono što jest / Acknowledging What Is
 • Bert Hellinger with Gunthard Weber & Hunter Beaumont: Nevidljive zakonitosti ljubavi / Love’s Hidden Symmetry: What Makes Love Work in Relationships
 • Stephan Hausner: Čak i po cijenu života
 • Marianne Franke: Ti si jedan od nas; Sistemski uvidi i rešenja za nastavnike, učenike i roditelje
 • Jacob Robert Schneider: Family Constellations: Basic Principles and Procedures
 • Bertold Ulsamer: The Art and Practice of Family Constellations
 • Indra Torsten Preiss: Hellinger’s Family and Other Constellations Revealed: The Systemic View

 

PREPORUČENA LITERATURA
 • Bert Hellinger: Priče o ljubavi
 • Bert Hellinger: Meditacije
 • Bert Hellinger: Nedjeljna razmatranja
 • Bert Hellinger: Sreća koja ostaje
 • Bert Hellinger: Love’s Own Truths: Bonding and Balancing in Close Relationships
 • Bert Hellinger: Peace Begins in the Soul: Family Constellations in the Service of Reconciliation
 • Ursula Franke: In My Mind’s Eye: Family Constellations in Individual Therapy and Counselling
 • Ilse Kutschera & Christine Brugger: What’s Out of Order Here? Illness and Family Constellations
 • Bert Hellinger: No waves without the Ocean
 • Bert Hellinger: Rising in Love
 • Hunter Beaumont:  Toward a Spiritual Psychotherapy
 • Francesca M.Boring: Notes from the Indigenous Field: Ritual, Ceremony and Constellations
 • Anngwyn St.Just: A question of Balance
 • Anngwyn St.Just: Trauma: Time, Space and Fractals
 • Rupert Sheldrake: The Presence of the Past
 • Anne Ancelin Schützenberger: The Ancestor Syndrome

 

Knjige prevedene na hrvatski jezik:

Bert Hellinger: PRIZNATI ONO ŠTO JEST


Bert Hellinger, Gunthard Weber & Hunter Beaumont:

NEVIDLJIVE ZAKONITOSTI LJUBAVI – Obiteljske konstelacije otkrivaju kako ljubav uspijeva u nasim odnosima

(u nakladi Udruge KONSTELACIJA, knjiga se može nabaviti u Udruzi, naručiti poštom ili kupiti u knjižarama LJEVAK Zagreb,  Milan Nikolić -sordjo@gmail.com – BEOGRAD)

Bert Hellinger: SREĆA KOJA OSTAJE
u nakladi Mirjane Ružić, email: srecakojaostaje@gmail.com

Bert Hellinger: PRIČE O LJUBAVI

Bert Hellinger: MEDITACIJE

Bert Hellinger: NEDJELJNA RAZMATRANJA

Stephan Hausner: ČAK I PO CIJENU ŽIVOTA

(sve knjige prevedene na hrvatski jezik mogu se nabaviti u udruzi)

————

Više konstelacijske literature možete naći na podstranici

RESURSI / Literatura

scotland        

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s