Programlar

SİSTEMİK KONSTELASYON ÇALIŞMASI SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

“HELLİNGER’E GÖRE DİZİLİM”

ANAHATLARI

Konular

Konstelasyon Yönteminin Temel İlkeleri:

Fenomenoloji. Olanı Kabul etmek. Saygı: Kişinin Kendi alanında kalması. Kaynaklar ve çözüm odaklılık. Bilme alanından gelen bilgiyi kullanmak. Nihai şefkat: Yardım etmeye çalışmamak.

Ruhsal Bir Uygulama Olarak Sistemik Konstelasyon (Dizilim) Çalışması

Yargılayıcı olmayan algı, kapsayıcılık ve farkındalık tutumu olarak maneviyat. Akaşik alandan gelen bilgilere güvenmek. “Eyleme geçmeme” tutumu olarak Wu Wei. Tao’nun yolu.

Aile Diziliminin Teorik Temelleri

İlişkilerin Doğal Yasaları (“Sevgi Düzenleri”) Bu düzenlerin ebeveyn-çocuk ve çiftlerin ilişkilerine yansımaları.

Bağlanma ve Aidiyet

Vicdanın işleyişi ve türleri. Vicdanımız dünyamızı nasıl şekillendirir?

Sevgi Düzeni

Sevgi için gerekenler. Kör Sevgi mi Aydınlanmış Sevgi mi? Alma ve Verme dengesi.  Kadın-Erkek, Ebeveyn –Çocuk ilişkisi, aileler. Karma Aileler, Çocuksuz Çiftler, Aynı Cinsten Çiftler.

Konstelasyon Sürecinin Tekniği

İlk Aşamalar

Kimin çalışacağına karar vermek. Aracı ile “uyum” sağlamak. Görüşme. Aile geçmişi.  Genogram oluşturulması. Sorulacak ve sorulmayacak sorular. Yararlı ve yararsız gerçekler. Aranacak yaygın kalıplar. Bir konstelasyon (dizim)  kurmak ya da kurmamak. Ne kurulmalı, hangi sistemle başlanmalı? Temsilciler için talimatlar. Müdahaleler veya serbest dolaşım.

Duygu Kategorileri

Farklı duygu türlerini nasıl tanırız? Hangi duygularla çalışıp hangileriyle çalışmayacağımız. Çalışmanın başarılı olabilmesi için dizilim açtıran (çalışan)ın ve kolaylaştırıcı (fasilitatör) açısından doğru tutum/ motivasyon/ enerji

Orta Aşamalar

Temsilcilerin mekânsal kurulumundan gelen bilgiler. Temsilcilerden gelen bildirimlerin ele alınması. Temsilci sayısı. Temsilcilerle ilgilenme. Zor temsilciliklerin ele alınması. Değiştirme. Kayıttan çıkarma. Sistemden izin alma. Konstelasyondan ayrılma. Bir konstelasyonun enerjisini okumak. Ortak kalıplar. Buradaki sorun nedir? Enerjiyi hissetmek. Hipotez testi.

Aile Sistemlerinde Gözlemlenen Ortak Dinamikler

Dışlanmalar. Karmaşıklıklar. Tanımlama. Ebeveynleştirme. Ölüme doğru çekim. “Seni takip edeceğim”. “Senin yerine ben yaparım”. Aile sırları. Hayatı reddetme. Gizli sadakatler. Kefaret. Sevgi akışının tersine dönmesi. Sistem hiyerarşisinin bozulması. Doğru yeri ve doğru boyutu bulamama.

Dengeyi Düzeltmenin Yolları

Hayatı kabul etmek. Kapsayıcılık. Bilinçsiz sadakatlere ışık tutmak. Olanı kabul etmek. Ulaşma hareketini tamamlama. Sisteme düzen getirmek. Doğru yeri ve doğru boyutu bulmak: sistemin roller ve işlevler hiyerarşisine saygı duymak. Özdeşleşmeyi çözmek. Yükü ait olduğu yere bırakmak. Kadere hürmet etmek.

İyileştiren Kelimeler ve Ritüeller

Dizilim açtıranın direnci ile çalışmak. Doğru zamanı seçmek. Arayıcının enerjisini gözlemlemek. Kolaylaştırıcı tarafından yapılan mekânsal/ fiziksel değişiklikler. Netleştirme ve adlandırma. Dil seçimi. Doğru cümleyi bulmak.

Konstelasyon Aşamalarının Çözümlenmesi

Dengenin yeniden sağlanması. Dışlananların dâhil edilmesi. Sisteme düzen getirmek. Ayrılmış olanı bir araya getirmek. Uzlaşmayı sağlayan sevgi. İyileştirici ritüeller. Cümlelerin çözümlenmesi. Eril ve dişil enerjilerle bağlantı. “Barış içindeki ruhun” enerjisi. Çözümün fiziksel/bedensel tezahürleri. Konstelasyon sürecini sonlandırma zamanlaması. Konstelasyonun etkileri. İç görülerin bütünleştirilmesi. Takip süreci.

Belirli Konuların Ele Alınması

Özel Konular

Kürtaj. Düşük. Ailede erken ölümler. Depresyon. İntihar. Tekrarlanan kazalar. Aşırı risk alma davranışı. Cinsel uyumsuzluk. Yeme bozuklukları. Bağımlılıklar. Evlat edinme. Aile sırları.

Hastalık ve Sağlık

Semptomlarla çalışmak. Bir arkadaş olarak hastalık. Sınırlamaları kabul etmek.

Travma

Jenerasyonlar boyunca aktarılan kişisel ve/ya sistemik travmalar. Savaş veya doğal afetler gibi kolektif travmaların sistemik etkileri. İçinde bulunduğumuz ulusal, ırksal, dini alanlardaki kolektif travmalar. Mağdur-Fail dinamikleri. Barışma çalışmaları.

İyi ve Kötü

Suçluluk ve masumiyet. Vicdan hakkında daha fazlası.

Mağdurlar ve Failler

Dinamiği anlamak için gerekli olanlar. Konstelasyonlarda bununla nasıl başa çıkabiliriz? Özellikle büyük ölçekli çatışmalarda döngü nasıl kırılır?

Ölülerle Çalışmak

Atalarla çalışmak. Yaşayanların ve ölmüş olanların temsilcilerini idare etmek. Ölüm ile çalışmak.

Konstelatörlere Özgü Konular

Konstelasyon Çalışmasının Özel Biçimleri

Atölye Çalışmaları: Grup halinde çalışma- grup sürecini ele alma.

Bire bir çalışma: Figürinlerle çalışma

Soyut öğeler ve kavramlarla çalışma

Çiftler Çalışması

Doğa Konstelasyonları

Uzlaşma Konstelasyonları

Ruhun Hareketleri

Zihin gözünden konstelasyonlar

Rehberli meditasyon süreci

Hellinger’e göre konstelasyon- Ne anlama gelir?

Ruhun Hareketleri

Klasik Aile Konstelasyonları ve Yeni Aile Konstelasyonları. Ruh ve Zihin hareketleri. Ruhsal vicdan ve ruhsal bilinç.

Uygulama Alanları

Başarı Sıralaması

Profesyonel başarı. Para ve zenginlik.  Aile ve iş dinamikleri ilişkisi. Birbirleriyle nasıl ilişki kurarlar?

Yardım Sıralaması

Uyum içinde yardım etmek. Konstelasyon çalışmasında benliğin rolü: Öz-farkındalık, öz bakım ve içsel özgürlük. Sistemik Konstelasyon Çalışması (SKÇ) hayatımıza nasıl uyumlanır?

Kolaylaştırıcıların Duruşu

İçsel hazırlık. Boş Merkez- oraya nasıl ulaşılır? Müdahale etmenin kişisel sınırlamaları. Ruhun karanlık gecesi. Bir Wu -Wei savaşçısı olarak kolaylaştırıcı olmak. Ruhsal çerçeve. Korku ve bilginin diğer düşmanları ile nasıl başa çıkılır?

Dikkate Alınması Gereken Diğer Konular

Kolaylaştırıcılık (facilitator) yapmaya hazır olduğumu nasıl anlarım? Konstelasyon etiği. Mesleki sadakat: farklı mesleki gruplar aidiyeti. Konstelasyon çalışmasının tanıtımı. Tartışma ve tepkilerle başa çıkmak. Konstelasyon çalışmasının tarihçesi. Uygulayıcıların süregelen bireysel ve kolektif zorlukları ve genel olarak konstelasyon alanının ele alınması.

Öğrenme Yöntemleri

  • Kendi konstelasyonunu (Dizilimini) kurmak
  • Temsilci olarak öğrenmek
  • Sistemik teorisi
  • Deneyimleme alıştırmaları
  • Okuma, dersler, gözlemleme
  • Çevrimiçi ve yüz yüze bölümler

Sunulan ana hatlar SADECE eğitimin genel çerçevesini belirtir. Amaç tüm konuların eğitimin  sonuna kadar ele alınmış olmasıdır. Konuların ele alınış sırası öğrencilerin açtırdıkları dizilimler, katılımcıların ihtiyaçları ve bilgi seviyeleri ve ayrıca öğrenilen becerilerin uygulanma alanlarına göre değişkenlik gösterebilir.

SERTİFİKALANDIRMA

Kısmen on-line kısmen yüz yüze gerçekleşecek olan 21 günlük eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verilir.

Lütfen bunun bir eğitimi tamamlama sertifikası olduğunu ve size yeterlilik alanınız dışında konstelasyon çalışması yapma yetkisi vermediğini unutmayın. Her bir katılımcı uygulamalarını ancak yeterli donanım ve deneyim sahibi olduğu alana uygun katılımcılarla sınırlamak sorumluluğundadır.

Konstelasyon uygulayıcıları için herhangi bir resmi kurum tarafından resmi bir akreditasyon veya eğitim gerekliliği bulunmamaktadır. Genel olarak uluslararası alanda tanınan kolaylaştırıcılar/ eğitmenler tarafından verilen sertifikalı eğitimler itimat ve güvenilirlik sağlamaktadır. “Kolaylaştırıcının Yolculuğu” oldukça derin kişisel ve ruhsal bir süreci kapsayıp, benzersiz olduğundan sistematikleştirilememektedir.

Eğitim Dili: İngilizce/ Türkçe (Türkçe çeviri olacaktır)

Eğitim El Kitabı: Eğitim konuları ile ilgili bilgiler kurs boyunca katılımcılara Türkçe olarak sunulmakta ve kurs içeriğini takip etmektedir.

Eğitmenler: Alemka Dauskardt ve Figen Bilge

ALEMKA DAUSKARDT

Alemka, Avrupa ve Avustralya’da Psikoloji dalında yüksek lisans dereceleri olan bir psikologdur. Örgüt psikolojisi, ilişki danışmanlığı, Gestalt Terapi ve Sistemik Konstelasyon Çalışmalarında uzmanlık eğitimleri bulunmaktadır. Çalışmalarında, danışanın spesifik ihtiyacına göre birçok farklı teorik çerçeveden faydalanmaktadır. Aile ve organizasyonel sistemlere uygulanan bireysel ve grup terapilerinde ve kültürler arası çalışmalarda deneyimlidir.

1995 yılında Sistemik Konstellasyon çalışması ile tanıştığından beri kişisel ve profesyonel hayatının her alanında bu çalışmadan ilham almıştır.  Sistemik Konstelasyon Çalışması’nın kurucusu Bert Hellinger’den ve bu çalışmanın diğer önde gelen uygulayıcıları olan J. Hemming, J. Schneider, G. Weber, A. Mahr, G. Baxa, H. ve I. Kutschera Beaumont’tan kapsamlı eğitimler alan Alemka, yıllardır bu çalışmayı figürler ile bireysel terapilerde de kullanmaktadır. Hellinger’in orijinal yaklaşımını uygulayan ve teşvik eden, uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir kolaylaştırıcı ve eğitmen olarak eşi Max ile birlikte, bireysel seansların yanında grup çalışmaları kolaylaştırıcılığı yapmakta ve eğitimler sunmaktadır.

 Alemka’nın Konstelasyon Çalışması için tutkusu,  Hellinger’in çalışmalarını Hırvatça’ya çevirmesinde yansıdığı gibi; Hırvatça’ya çevirdiği ve yayınladığı “Aşkın Simetrisi” adlı ufuk açıcı konstellasyon kitabı tüm dünyada pek çok sistemik konstellasyon öğrencisi için önemli bir ders kitabı olmuştur. “The Knowing Field” (Bilen Alan) adlı Uluslararası Konstelasyonlar Dergisine düzenli olarak  katkılarına devam etmektedir.

Hellinger’in konstellasyonlarını öğrenen ve uygulayan kolaylaştırıcılara yönelik kar amacı gütmeyen bir dernek kurmuş ve Hırvatistan’da düzenlenen 2 uluslararası sistemik konstellatör  kongresinin baş organizatörlüğünü yapmıştır.  Konstellasyon uygulayıcıları için etik kılavuzların geliştirilmesinde etkin rol oynamıştır.

Alemka, Bert Hellinger tarafından geliştirilen Sistemik Konstellasyonlara ilgi duyan ve öğretilerinin yayılmasını desteklemek isteyenler için bir Forum olan “Hellinger’e göre Konstellasyonlar Uluslararası Forumu” isimli bir Facebook grubunun kurucusu ve moderatörüdür.

Alemka ve eğitim yaklaşımı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

FİGEN BİLGE

Ayvalık’ta doğdu. Hayat yolculuğunun 40 yılını  Bremen’de geçirdi. Kiel Üniversitesi’nde Eczacılık eğitimini bitirdikten sonra yeni bir hedef belirleyerek Bremen Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik okudu. Staj dönemini Merrill Lynch Business Solutions bölümünde tamamlayarak 8 sene boyunca Merrill Lynch’te uzman bilirkişi olarak çalıştı. Ancak hayat yolculuğu kendisini kurumsal iş hayatından, maddiyattan ve markalaşmaktan uzaklaştırınca, insana hizmetini bir başka boyutta sürdürmek isteği ile kendisini insanın fiziksel ve ruhsal gelişimine  adadı. Tüm enerjisini, aklını ve ruhunu bu yeni yola yönlendirerek Hamburg Pilates Akademisi’nde uluslararası geçerlilik seviyesinde Pilates Reformer, Pilates Mat ve Pilates Terapi eğitimlerini aldı. Louis L. Hay Hamburg Kişisel Eğitim Merkezi  ve Milton Erickson Ankara Denge Merkezi’nde yaşam koçluğu eğitimimi tamamladı. Hayatında dönüm noktası olan Aile Dizilimi ile tanışması 1994 yılında Almanya’da Bert Hellinger’in Aile Dizilimi Açılımlarına katılması ile olmuştur. Aile Dizimi eğitimine  2016 yılında Max ve Alemka Dauskardt ile başlayarak 2019 yılında tamamlamış, “Seninle Başlamadı” kitabının yazarı Mark Wolynn’den Kalıtsal Aile Travması: Bireysel Seanslarda Teşhis ve Çözülme eğitimi almıştır.  Aile Dizimi Kolaylaştırıcısı  (Facilitator) olarak İSCA (International Systemic Constellation Association -Uluslararası Sistemik Konstellasyonlar Birliği ) üyesi ve Constellators International  (Uluslararası Dizilimciler) üyesi olarak Kıbrıs temsilcisidir. Max Dauskardt ve Alemka Dauskardt ekolünde öğrendiği Aile Dizimi Kolaylaştırıcılığı çalışmalarına  Kıbrıs, Türkiye ve Almanya’da devam etmektedir.  

…………….

Eğitim Takvimi 2022/2023

10-11-12 Aralık               3 tam günlük eğitim ve uygulamalı workshop (24 saat)

……

BILGI  FORMU