Marianne Franke


MEĐUNARODNI SEMINAR

Sistemske konstelacije u pedagogiji –

u radu sa djecom, roditeljima i nastavnicima

Marianne Franke

ZAGREB 21.10. & 22.10.2017.

hr letak za slanjeENG letak slanje finalni

Oglasi