Marianne Franke

 

MEĐUNARODNI SEMINAR Marianne Franke

Sistemske konstelacije u pedagogiji –

u radu sa djecom, roditeljima i nastavnicima

Zagreb, 2018

marianne for FB hrvatski

Roditelji, nastavnici i liječnici se ponekad osjećaju bespomoćni pred fizičkim, mentalnim i emocionalnim potrebama djece i adolescenata. Sistemski uvidi nam pomažu da ponašanje djece sagledamo u široj perspektivi i da pronađemo nove načine odnošenja sa njima.

Uz pomoć ovih uvida razotkrivaju se dinamike u pozadini disleksije, poremećaja pažnje, depresije i drugih simptoma, a napetost u odnosima između djece, roditelja i nastavnika popušta. Tada se otvara mogućnost da se zabava i kreativnost vrate u školu i u svijet učenja.

Marianne Franke je majka dva sina i baka četvoro unučadi. Radila je 28 godina u školstvu prije nego što je postala holističan psihoterapeut koja u svoj rad integrira primalnu terapiju i rad sa tijelom. Uz obiteljske konstelacije koje je učila od Hellingera, u radu koristi hipnoterapiju i NLP. 

Radi u privatnoj praksi u Minchenu od 1990. Vodi konstelacijske radionice i specijalističku edukaciju za nastavnike, kao i za razvoj sistemskog rada u školama. Također radi sa roditeljima i djecom. Registrirani je trener voditelja konstelacija pri DGfS (Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen). Autorica je najpoznatije i vrlo uspješne knjige o primjeni sistemskih konstelacija u pedagogiji „I ti pripadaš“ („You are one of us“), koja je sada dostupna i u srpskom prijevodu. Knjigu možete nabaviti u udruzi.

Impresije sa seminara Marianne Franke u Zagrebu

Nakon ovog seminara, knjiga Marianne Franke je izašla u srpskom izdanju u prijevodu i nakladi Ivane Marković. Knjigu možete nabaviti u udruzi ili naručiti poštom.