Konstelatori sa diplomom našeg programa

STRANICA U IZRADI

Ovdje su navedeni oni koji su završili edukaciju iz sistemskih konstelacija i po našem programu i dobili diplomu za uspješno savladavanje programa i koji su dali pristanak za objavu svojih podataka na ovoj stranici. Mnogi od njih sami nude konstelacijske programe ili na druge načine šire konstelacijska znanja. U informacijama koje ovdje nude o sebi i svojim aktivnostima možete pronaći i kako ih kontaktirati, ukoliko ste zainteresirani i želite sa njima stupiti u kontakt.

(Sadržaj i detalje edukacijskog programa “Osnove sistemskih konstelacija” možete pronaći OVDJE.)

Svaki diplomant pohađao je najmanje 24 dana edukacijskog programa u tijeku kojeg su polaznici upoznati sa glavnim teorijskim postavkama i principima sistemsko-konstelacijskog rada kroz predavanja, čitanje literature, diskusiju i vježbe, promatranje radova i reprezentiranje, te kroz osobne radove i, izborno, konsteliranje uz superviziju. Diploma ovog programa je potvrda pohađanja i uspješnog završetka programa edukacije, ali ne i garancija ničije kompetentnosti. Odgovornost je svakog pojedinog diplomanta da primjenu konstelacijske metode ograniči na one ljude i situacije za koju posjeduje odgovarajuće znanje, iskustvo i kvalifikacije. Podrazumijeva se da oni koji nude svoje usluge ovdje poštuju etički kodeks za konstelatore koji je razvila međunarodna udruga sistemskih konstelatora (ISCA – International Systemic Constellations Association) koji možete naći OVDJE, a koji slijedi i udruga “Konstelacija”.

Diplomirani studenti konstelacija po našem programu navedeni su abecednim redom.

 

Format:

IME I PREZIME

Kratak CV ili drugo relevantno, kako god se želite predstaviti, 300 riječi maximum

Fotografija, portret (preporučljivo)

Kontakt detalji, po izboru

 

STRANICA U IZRADI

Ukoliko imate diplomu našeg programa i želite svoje detalje oglasiti ovdje, pošaljite nam vaš kratki Bio, sa kontakt detaljima ako želite i profil sliku manjeg formata (preporučljivo) na mail.

Oglasi